Allt du behöver veta

Teknisk specifikation för KL-träpaneler

Korslimmat trä är lätt men ändå starkt och har perfekta akustiska, brandskyddsmässiga, seismiska och termiska egenskaper. Det används för närvarande i stället för betong, murverk och stål vid byggandet av kommersiella och industriella byggnader samt bostadshus.

De utmärkta strukturella egenskaperna och belastningsförmågan i kombination med låg egenvikt gör att KL-trä kan användas som bärande konstruktionselement i strukturer av massvirke med största möjliga frihet i utformningen av arkitekturen.

Ytor

KL-träpaneler finns i tre visuella kvaliteter:

Industriell

Paneler av industriell kvalitet används vanligtvis för industribyggnader med låga krav på ytkvalitet. Industriell kvalitet används inte för synliga ytor i bostadshus. Ytan är hyvlad och helt jämn. Ytans utseende motsvarar utseendeklass B enligt EN 13017-1.

Visuell

Paneler av visuell kvalitet är lämpliga för användning till permanent synliga ytor, till exempel innerväggar i bostadshus. Ytan är hyvlad och slät. Ytans utseende motsvarar utseendeklass AB enligt EN 13017-1.

Icke-visuell

Rent strukturella KL-träelement utan visuella krav tillverkas i icke-visuell ytkvalitet. Dessa paneler är perfekta för användning som bärande komponenter som i allmänhet täcks efter montering. Ytans utseende motsvarar utseendeklass C enligt EN 13017-1.

Mått på KL-träpaneler

Maximal tjocklek på KL-träpaneler baserad på tillämpad belastning och brandskyddsklass:

Innerväggar

Ytterväggar

Enkelbalk

Dubbelbalk

Tekniska egenskaper för KL-träpaneler

Bränder börjar i lösöre och inredning i bostäder och kontorsbyggnader, oavsett om byggnadsmaterialet är stål, betong eller trä. Det viktigaste är att bygga enligt reglerna för att garantera säkra byggnader för de boende och räddningspersonal.

Byggnadsreglerna kräver att alla byggsystem har samma säkerhetsnivå, oavsett vilket material som används.

KL-träkonstruktion har en bevisad säkerhet och prestanda för brandskydd. Dessutom kan man lägga till sprinklersystem och brandmotståndsklassade vägg- och golvmontage kan på ett säkert sätt öka den tillåtna storleken på solida träkonstruktioner.

Läs mer om brandskyddsforskning på KL-trä här.

Trä har naturliga fördelar. Till exempel har KL-trä genom sitt låga λ-värde och sin förmåga att anpassa sig till diffusionsprocesserna förmågan att reglera rummets luftfuktighet och klimat.
KL-trä har relativt goda värmeisolerande egenskaper. Värmeledningsförmågan, eller det så kallade lambdavärdet, uttryckt i W/mK, är jämförbart med till exempel lättbetong och väsentligt lägre än för betong och stål.

KL-trä har en jämförelsevis hög specifik värmekapacitet (termisk tröghet). Vanligtvis är den cirka 1 300 J/kg°C, jämfört med betong som har en värmekapacitet på cirka 880 J/kg°C.

Som en naturlig förnybar produkt kan prestandan variera något, men kommersiellt KL-trä uppnår i allmänhet följande värden:
• Värmeledningsförmåga: λ = 0,13 W/mK
• Densitet: 480–500 kg/m3

Om KL-trä kombineras med lämpliga isoleringsmaterial är det möjligt att uppnå högsta termiska prestanda enligt standarderna för passivhus.

* https://www.crosstimbersystems.com/wp-content/uploads/2016/05/Thermal-protection-.pdf

KL-trä är både estetiskt tilltalande och har avancerade akustiska egenskaper. Timmer och plywood används ofta i teatrar och biografer och har ljudabsorberande och ekoförminskande egenskaper. Eftersom KL-träpanelerna är prefabricerade blir byggarbetet på plats nästan ljudlöst, vilket ger ett adekvat skydd mot bullerstörningar – en viktig faktor för att säkerställa en känsla av välbefinnande i byggnader.

Akustiska egenskaper hos byggnader som är byggda av massivt trä uppfyller de högsta standarderna för en modern bostadsmiljö.

Parametriska studier har utförts på den direkta luftljudsreduktionen hos golv av KL-trä (med/utan olika varianter av golvbeläggning och takskivor i gips), på den direkta luftljudsisoleringen hos väggar av KL-trä (med/utan gipsskivor) samt på den strukturburna ljudöverföringen i en serie av KL-träbyggnadsfogar. Resultaten användes sedan som ingångsdata för förutsägelser av den märkbara effekten och luftljudsisoleringen i verkliga KL-träbyggnader enligt standarden ISO 15712 (EN12354) som ursprungligen utvecklades för byggnader av betong och murverk.

*http://sea-acustica.es/fileadmin/publicaciones/80_01.pdf

Trä har använts som byggnadsmaterial i årtusenden, men träets hälsofördelar har först nyligen studerats och förståtts. Trots att många människor håller med om att trä är visuellt tilltalande, har forskare upptäckt att trä kan bidra till hälsa och välbefinnande för dem som bor i byggnader i trä. Under coronapandemin tillbringade de flesta av oss 90 % av tiden inomhus på grund av restriktioner och studier har visat att inomhusmiljön spelade en viktig roll för människors mentala välbefinnande. Enligt flera undersökningar verkar användningen av naturmaterial som trä minska stressnivån och förbättra produktiviteten och kreativiteten.

Ett gemensamt mål om miljöansvar driver byggbranschen mot mer hållbara lösningar. Som ett material av förnybara resurser med potential för negativa koldioxidutsläpp har KL-trä påtagliga miljöfördelar och gör det möjligt att uppnå de högsta hållbarhetsstandarderna för modernt grönt byggande. Om man maximerar användningen av trä i både bostadshus och kommersiella byggnader skulle uppskattningsvis 21 miljoner ton koldioxid kunna avlägsnas från atmosfären varje år, vilket motsvarar utsläppen från 4,4 miljoner bilar.
Trä är också bättre än betong och stål när det gäller luft- och vattenföroreningar. Träets fördelar erkänns i miljöcertifieringssystem för grönt byggande, bland annat i fråga om certifierat trä, återvunnet/återanvänt material, lokal produktion av material, avfallsminimering, luftkvalitet inomhus och livscykelpåverkan.

På grund av den höga graden av prefabricering tar monteringen av KL-träpaneler mycket kortare tid, har bättre logistik på grund av den minimala panelvikten och de modulära dimensionerna. Det krävs mycket mindre personal på plats och monteringsprocessen är mycket tystare och renare än med traditionella byggmetoder.

Hårda vindar, orkaner och jordbävningar är den bistra verkligheten i vissa av världens regioner. Dessa oförutsägbara meteorologiska händelser kräver att man tar särskild hänsyn till vind- och jordbävningsresistent teknik. Byggnader i massivt trä kan utformas för att stå emot starka vindar och jordbävningar tack vare följande egenskaper:

Naturlig flexibilitet: Träets förmåga att motstå höga belastningar under korta perioder och behålla sin elasticitet och styrka kan vara en tillgång i jordbävningsdrabbade områden och områden med starka vindar.

Låg vikt: Byggnader av massivt trä väger vanligtvis mindre än byggnader av betong och stål, vilket minskar de seismiska tröghetskrafterna.

Redundanta belastningsvägar: De fästelement och kopplingssystem som används i KL-träkonstruktion erbjuder flera redundanta belastningsvägar för extrema krafter, vilket minskar risken för att strukturen kollapsar.

Styrka och styvhet: Tjockleken på massvirkespanelerna samt storleken på och antalet fästelement som förbinder monteringsenheterna bestämmer varje komponents styvhet. Kraftiga stag i skjuvväggar kan motstå sidoförskjutning som är vanlig vid jordbävningar.

Läs mer om forskning om den seismiska motståndskraften hos KL-trä här.

Maxmått för huvudelement: 13 800 × 3 100 × 400 mm

Minimimått för huvudelement: 6 000 × 2 450 × 60 mm

Specialkonstruerade KL-träelement kan framställas på begäran.

· Med naturen · För naturen · Med naturen · För naturen · Med naturen · För naturen · Med naturen · För naturen · Med naturen · För naturen
· För naturen · Med naturen · För naturen · Med naturen · För naturen · Med naturen · För naturen · Med naturen
Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Alltid tillgänglig

Behöver du hjälp?