Om KL-trä

Vad är korslimmat trä?

Trä är framtidens hållbara byggnadsmaterial. Vi måste använda trä som byggmaterial i stället för betong och stål för att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Element av korslimmat trä (KL-trä) är det mest effektiva materialet för att säkerställa hållbart byggande. Byggnader i massivt trä, som utformas med hänsyn tagen till geografisk klimatpåverkan, kan hålla i århundraden. Trä har förmågan att absorbera och avge fukt och är motståndskraftigt mot många kemikalier och extrema klimatvariationer.

Fördelar

Varför använda KL-träpaneler?

Montering av KL-träpaneler går snabbt och enkelt tack vare den enkla och standardiserade ihopfogningsprocessen mellan elementen. Man behöver inte vänta på att fogarna ska härda, vilket gör att byggtiden är 50 % kortare än för betong eller stål.

Trä är 5–6 gånger lättare än armerad betong, vilket innebär att det krävs färre transportenheter för att leverera materialet till byggplatsen.

Byggnader står för nästan 40 procent av de årliga globala koldioxidutsläppen. Av dessa totala utsläpp står byggbranschen för 28 % per år, medan byggnadsmaterial och konstruktion (vanligtvis kallat inbäddat koldioxidavtryck) står för ytterligare 11 % per år.

Om vi ersätter betong och stål med KL-trä kan vi minska byggbranschens totala koldioxidutsläpp.

Användning av KL-trä minskar antalet våta processer i byggandet, vilket minskar tiden och kostnaderna för att byggnaden ska torka.

Trä är 5–6 gånger lättare än armerad betong, vilket innebär att byggnadens fundament blir lättare, vilket i sin tur gör att lyftkranarna inte behöver vara lika stora.

Trä är en naturlig isolator på grund av luftfickor i cellstrukturen: det är 15 gånger bättre än murverk, 400 gånger bättre än stål och 1 770 gånger bättre än aluminium.

Byggreglerna kräver att alla byggsystem uppfyller samma säkerhetsnivå, oavsett vilket material som används.

KL-konstruktion har en bevisad säkerhet och prestanda i fråga om brandskydd, och genom att lägga till sprinklersystem samt väggar och golv med klassificerat brandmotstånd kan man på ett säkert sätt öka den tillåtna storleken på konstruktioner av massivt trä.

Hårda vindar, orkaner och jordbävningar är den bistra verkligen på vissa platser i Europa. Byggnader i massivt trä kan utformas så att de klarar hårda vindar och jordbävningar.

Trä har förmågan att absorbera och avge fukt beroende på de fluktuationer som finns i huset. Detta förbättrar luftkvaliteten avsevärt, vilket är av stor betydelse för ett bra inomhusklimat.

Arkitekter älskar att använda trä av många skäl, bland annat för att det är billigt, enkelt och effektivt att bygga med, hållbart och inte minst för att det erbjuder så många designmöjligheter. Lägg därtill att det är vackert och har den inneboende skönheten hos naturen och naturliga material. Innovativ ny teknik och nya byggsystem leder till ökad användning av trä som konstruktionsmaterial i privatbostäder, skolor samt flerfamiljs- och kontorsbyggnader.

Moderna produktionsanläggningar gör det möjligt att producera KL-element helt anpassade för det aktuella projektet. De godkända produktionsplanerna ligger till grund för tillskärning av elementen med toppmoderna CNC-system.

Elementen levereras direkt till byggarbetsplatsen enligt tidsplanen, antingen med lastbil eller i en container.

Process

Hur tillverkas KL-träpaneler?

Sortering av trä

KL-produktionen börjar med valet av virke. Virke av gran/tall i hållfasthetsklass C24 väljs ut och defekter avlägsnas.

Skiktning

Timret kapas till nödvändig längd och sorteras i skikt.

Hopfogning

Ytan limmas med ett polyuretanlim (PUR). De lim vi använder innehåller ingen formaldehyd och utgör därför ingen hälsofara. Mängderna är dessutom så låga som möjligt i enlighet med gällande föreskrifter, vilket resulterar i en mycket låg andel lim – 1 %.

Stapling

Lagren staplas på varandra och arrangeras vinkelrätt mot varandra, varefter en press sammanfogar elementen till en solid panel – denna kallar vi ”masterpanel”. Det tar 30 minuter att slutföra pressnings- och härdningsprocessen.

Sågning

När masterpanelen är klar kan den gå vidare till CNC-maskinen. En digital design används för att såga till nödvändiga mått och öppningar, förborra hål och andra tillverkningsbehov med högsta precision. Allt detta följs av en grundlig kvalitetskontroll.

Användning

Användningsområden

Offentliga byggnader

Största möjliga frihet i utformningen av arkitekturen. KL-träpaneler lämpar sig perfekt för bärande, förstärkta och icke-bärande väggar samt element för inner- och yttertak.

Flerfamiljshus

KL-träpaneler ger ett hälsosamt och behagligt rumsklimat. Byggnadsytan och den totala uthyrningsbara ytan kan optimeras genom att använda smala KL-träpaneler.

Privatbostäder

Snabb och torr konstruktion, vilket gör att panelerna snabbt kan tas i bruk. KL-träpaneler är mycket exakta tack vare CNC-styrd tillskärning med hög precision.

Recensioner

Vad tycker våra kunder?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Est euismod gravida amet, sapien in.Est euismod gravida amet, sapien in.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Est euismod gravida amet, sapien in.

Name

SIA Testing Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Est euismod gravida amet, sapien in.Est euismod gravida amet, sapien in.

Name

SIA Test Company

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Alltid tillgänglig

Behöver du hjälp?