Alt, hvad du skal vide

Tekniske specifikationer for CLT-plader

Krydslamineret massivtræ er let, men samtidig stærkt og har overlegen akustisk, brandmæssig, seismisk og termisk ydeevne, og i dag anvendes det i stedet for beton, mursten og stål ved opførelse af bygninger til erhverv, industri og beboelse.

Fremragende strukturelle egenskaber og vægtoverførselsevner kombineret med en lav egenvægt gør det muligt at anvende CLT som bærende bygningselementer i bygninger af massivtræ med den største frihed i den arkitektoniske udformning.

Overflader

CLT-plader fås i 3 forskellige visuelle kvaliteter:

Industriel

Plader i industriel kvalitet anvendes normalt til industribygninger uden de store krav til overfladekvalitet. Industriel kvalitet anvendes ikke til synlige overflader i beboelsesejendomme. Overfladen er høvlet og helt afglattet. Overfladens udseende svarer til udseende-klasse B i henhold til EN 13017-1.

Synlig

Plader i synlig kvalitet er egnede til brug som permanent synlige overflader. Det kan for eksempel være indvendige vægge i beboelsesejendomme. Overfladen er høvlet og afglattet. Overfladens udseende svarer til udseende-klasse AB i henhold til EN 13017-1.

Ikke-synlig

Rent strukturelle CLT-elementer, der ikke skal være synlige, fremstilles i en ikke-synlig overfladekvalitet. Disse plader er perfekte til brug som bærende komponenter, der normalt tildækkes efter montering. Overfladeudseendet svarer til udseende-klasse C i henhold til EN 13017-1.

CLT-pladers dimensioner

Maksimal CLT-pladetykkelse baseret på anvendte belastninger og brandsikringsklasse:

Indvendige vægge

Udvendige vægge

Enkeltspændt bjælke

Dobbeltspændt bjælke

Tekniske egenskaber for CLT-plader

Uanset hvilket byggemateriale der anvendes, kan der opstå brand i det indbo og de møbler, der bringes ind i boliger og kontorer, og det kan ske i bygninger af såvel beton, stål, mursten som træ. Det vigtigste er at bygge efter reglerne for at garantere, at bygningerne er sikre for beboere og redningspersonale.

Ifølge byggevedtægterne skal alle byggesystemer have samme sikkerhedsniveau, uanset hvilket materiale der anvendes.

Sikkerheden og præstationerne med hensyn til brandbeskyttelse er dokumenteret for byggeri i CLT, og ved at tilføje sprinkleranlæg og brandhæmmende væg- og gulvkomponenter kan den tilladte størrelse af massive trækonstruktioner øges, uden at det øger risiciene.

Læs forskning i CLT-brandsikkerhed her

Træ har naturlige fordele. For eksempel kan CLT på grund af den lave λ-værdi og evnen til at tilpasse sig diffusionsprocesserne regulere luftfugtigheden og indeklimaet.
CLT har relativt gode varmeisolerende egenskaber. Varmeledningsevnen eller den såkaldte lambda-værdi, udtrykt i W/mK, er sammenlignelig med f.eks. letbeton og er væsentlig lavere end betons og ståls.

CLT har en forholdsvis høj specifik varmekapacitet (termisk inerti). Normalt er den omkring 1300 J/kg°C, hvilket skal sammenlignes med omkring 880 J/kg°C for beton.

Som et naturligt fornyeligt produkt kan værdierne variere en smule, men CLT i handlen opnår generelt følgende:
• varmeledningsevne: λ = 0,13 W/mK
• massefylde: 480-500 kg/m3

Ved at kombinere CLT med egentlige isoleringsmaterialer er det muligt at opnå den højeste termiske ydeevne i henhold til standarderne for passivt byggeri.

* https://www.crosstimbersystems.com/wp-content/uploads/2016/05/Thermal-protection-.pdf

CLT er ikke blot pænt at se på, det har også avancerede akustiske egenskaber. Massivtræ og krydsfiner, der ofte anvendes i teatre og biografer, har lydabsorberende og ekkoreducerende egenskaber. Præfabrikationen af CLT-pladerne gør byggearbejdet på stedet næsten lydløst og giver tilstrækkelig beskyttelse mod støj som en vigtig faktor i at sikre, at bygninger er behagelige at opholde sig i.

Akustiske egenskaber i bygninger opført i massivtræ opfylder de højeste standarder for moderne boligmiljøer.

Der er foretaget parametriske undersøgelser af CLT-gulves luftbårne lydisolering ved direkte påvirkning (med/uden forskellige gulvbelægninger og varianter af gipsplader i loftet), af CLT-vægges direkte luftbårne lydisolering (med/uden gipsplader) samt af den strukturbårne lydtransmission ved en række CLT-pladesamlinger. Resultaterne er blevet anvendt som inputdata til forudsigelser af den tilsyneladende påvirkning og den luftbårne lydisolering i fysiske CLT-bygninger inden for rammerne af ISO 15712 (EN12354), der oprindeligt blev udviklet til beton- og murstensbygninger.

*http://sea-acustica.es/fileadmin/publicaciones/80_01.pdf

Træ har været brugt som byggemateriale i årtusinder, men de sundhedsmæssige fordele ved træ er først for nylig blevet undersøgt og forstået. Mange er enige i, at træ ser pænt ud, men forskere har fundet ud af, at træ kan bidrage til sundheden og trivslen for bygningernes beboere. Indtil for nylig har mange tilbragt 90 % af deres tid indendørs på grund af restriktionerne, og undersøgelser har vist, at indeklimaet spiller en væsentlig rolle for menneskers mentale sundhed. Flere undersøgelser har påvist, at brugen af naturmaterialer som for eksempel træ lader til at reducere stressniveauet og forbedre produktiviteten og kreativiteten.

Et fælles mål om miljømæssig ansvarlighed presser byggebranchen til at finde mere bæredygtige løsninger. Som et fornyeligt materiale med kulstofnegative egenskaber har CLT seriøse miljøfordele og gør det muligt at overholde de højeste standarder for bæredygtighed iht. moderne krav om grønt byggeri. Det vurderes, at man ved at maksimere brugen af træ i både bolig- og erhvervsbyggeri kan fjerne 21 millioner tons CO2 fra atmosfæren årligt – det svarer til at fjerne 4,4 millioner biler fra vejene.
Træ klarer sig også bedre end beton og stål med hensyn til luft- og vandforurening. Fordelene ved træ anerkendes af systemer til vurdering af grønt byggeri – herunder certificeret træ, genbrugte/genanvendte materialer, brug af lokale materialer, minimering af affald, indendørs luftkvalitet og livscykluspåvirkninger.

På grund af den høje grad af præfabrikation tager monteringen af CLT-plader meget mindre tid, ligesom logistikken er meget fordelagtig på grund af pladernes minimale vægt og modulære dimensioner. Der er behov for langt færre menneskelige ressourcer på stedet, og monteringsprocessen er langt mere støjsvag og renere end ved traditionelle byggemetoder.

Storme, orkaner og jordskælv er den barske virkelighed i mange egne verden over. Disse uforudsigelige omstændigheder gør det nødvendigt at tage særligt hensyn i form af teknikker til sikring af modstandsdygtighed mod storme og jordskælv. Bygninger af massivtræ kan konstrueres til at kunne modstå storme og jordskælv på grund af disse egenskaber:

Naturlig fleksibilitet: Træets evne til at modstå høje belastninger i korte perioder og bevare sin elasticitet og endelige styrke kan være et aktiv i områder med seismisk aktivitet og hyppige storme.

Lav vægt: Bygninger af massivtræ vejer typisk mindre end bygninger af beton og stål, hvilket reducerer de seismiske inertiale kræfter.

Redundante belastningsveje: De fastgørelseselementer og samlingssystemer, der anvendes i CLT-byggeri, tilbyder flere, redundante belastningsveje for ekstreme kræfter, hvilket reducerer risikoen for, at bygningen styrter sammen.

Styrke og stivhed: Tykkelsen af plader af massivtræ og antallet og størrelsen af fastgørelseselementer, der forbinder elementerne, bestemmer hver enkelt komponents stivhed. Kraftige afstivninger ved skillevægge kan modstå lateral forvridning, som er almindelig ved jordskælv.

Læs mere om forskning i CLT-pladers seismiske modstandsdygtighed her.

Maksimale mål for masterelementer: 13.800×3.100×400 mm

Mindstemål for masterelementer: 6.000×2.450×60 mm

Specialdesign af CLT-elementer fås på bestilling.

· Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen
· For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen
Kontakt os

Kontakt

Altid tilgængelig

Har du brug for hjælp?