Alt du trenger å vite

Teknisk spesifikasjon av KL-treplater

Treplatene er lette og likevel sterke, og de har overlegne egenskaper innen akustikk, brannsikkerhet, seismikk og varme. Derfor brukes krysslimt tre i stedet for betong, murverk og stål til oppføring av forretnings-, industri- og boligbygg.

Utmerkede strukturelle egenskaper og bæreevne kombinert med lav egenvekt gjør at KL-tre kan brukes som bærende konstruksjonelementer i massivtrebygninger og gir samtidig størst mulig frihet til arkitektonisk utforming.

Overflater

KL-treplater er tilgjengelig i 3 ulike visuelle kvaliteter:

Industriell

Platene i industriell kvalitet brukes vanligvis i industribygg med lave krav til overflatekvalitet. Industriell kvalitet brukes ikke på synlige overflater i boligbygg. Overflaten er høvlet og slipt. Overflateutseendet tilsvarer utseendeklasse B, i henhold til EN 13017-1.

Visuell

Plater i visuell kvalitet er egnet som permanent synlige overflater, som innvendige vegger i boligbygg. Overflaten er høvlet og slipt. Overflateutseendet tilsvarer utseendeklasse AB, i henhold til EN 13017-1.

Ikke-visuell

Rent strukturelle KL-treelementer uten visuelle krav produseres i en ikke-visuell overflatekvalitet. Disse platene er perfekte som bærende komponenter som vanligvis tildekkes ved sammensetting. Overflateutseendet tilsvarer utseendeklasse C, i henhold til EN 13017-1.

Dimensjoner på KL-treplater

Maksimumstykkelse på KL-treplater basert på gjeldende last- og brannvernklasse:

Innvendige vegger

Utvendige vegger

Enkeltbjelke

Dobbelbjelke

Tekniske egenskaper på KL-treplater

Uavhengig av bygningsmaterialet som er brukt, starter branner i innbo og møbler som befinner seg i hjem og på kontorer, og de oppstår både i betong-, stål-, murverks- og trebygninger. Det viktigste er å bygge i henhold til kode for å sørge for trygge bygninger for beboere og nødetater.

Bygningskoder krever at alle bygningssystemer oppfyller samme sikkerhetsnivå, uavhengig av materialet som er brukt.

KL-trekonstruksjon har en utprøvd sikkerhets- og ytelseshistorikk når det gjelder brannsikkerhet. Sprinklersystemer, brannhemmende vegger og gulvenheter kan i tillegg brukes til å øke tillatt størrelse på heltrestrukturer på en sikker måte.

Forskning på brannsikkerheten til KL-tre here

Tre har naturlige fordeler. For eksempel kan KL-tre gjennom sin lave λ-verdi og sin evne til å justere diffusjonsprosesser regulere fuktigheten og klimaet i et rom.
KL-tre har forholdsvis gode varmeisolerende egenskaper. Varmeledeevne eller såkalt lambdaverdi, uttrykt i W/mK, er sammenlignbar med for eksempel lettvektsbetong og er betydelig lavere enn for betong og stål.

KL-tre har forholdsvis høy spesifikk varmeevne (termisk treghet). Vanligvis er den rundt 1300 J/kg °C og sammenlignet med betong som har rundt 880 J/kg °C.

Som et naturlig gjenvinnbart produkt kan effekten variere noe, selv om kommersielt KL-tre generelt oppnår:
• varmeledeevne: λ = 0,13 W/mK
• tetthet: 480–500 kg/m3

KL-tre kombinert med korrekte isolasjonsmaterialer gjør at høyeste varmeeffekt kan oppnås for passivhusstandarder.

* https://www.crosstimbersystems.com/wp-content/uploads/2016/05/Thermal-protection-.pdf

KL-tre er både estetisk innbydende og har avanserte akustiske egenskaper. Det brukes ofte i teatere og kinoer ettersom tre og finér har lydabsorberende og ekkoreduserende egenskaper. Prefabrikkeringen av KL-treplater gjør byggestedet nesten lydfritt, noe som gir tilstrekkelig vern mot støyforstyrrelser, og dette er en viktig faktor for å sikre en følelse av velvære i bygninger.

Lydegenskapene i bygninger bygd i massivtre oppfyller de høyeste standardene for moderne bomiljø.

Parametriske studier ble utført på direkte luftlydlydisolasjon til gulvenheter i KL-tre (med/uten ulike gulvdekker og gipsplater for tak), på direkte luftlydisolasjon til KL-trevegger (med/uten gipslister), samt på konstruksjonsbåren lydoverføring på en rekke sammenføyingspunkter i KL-trebygninger. Resultatene ble så brukt som inndata for å forutse den tilsynelatende innvirkningen og luftlydisolasjonen i reelle KL-trebygninger ved hjelp av rammeverket ISO 15712 (EN12354), som opprinnelig ble utviklet for betong- og murverksbygninger.

*http://sea-acustica.es/fileadmin/publicaciones/80_01.pdf

Tre er blitt brukt som bygningsmateriale i årtusener, men kun nylig er helsefordelene til tre blitt forsket på og forstått. Mens mange mennesker er enige om at tre er visuelt innbydende, har forskere oppdaget at tre kan bidra til helse og velvære hos beboere. Ettersom vi under pandemien tilbrakte 90 % av tiden innendørs, har studier vist at innemiljøet spiller en betydelig rolle for menneskers mentale velbefinnende. Flere forskere har oppgitt at bruk av naturlige materialer som tre, synes å redusere stressnivå og bedre produktivitet og kreativitet.

Et felles klimamål presser bygningsindustrien til mer bærekraftige løsninger. Som fornybar kilde med karbonnegative egenskaper har KL-tre store miljøfordeler og bidrar til å oppnå de høyeste bærekraftstandardene til moderne krav for grønne bygninger. Maksimal utnyttelse av tre i både bolig- og kommersielle bygninger kan fjerne anslagsvis 21 millioner tonn C02 fra atmosfæren årlig – noe som tilsvarer 4,4 millioner færre biler på veien.
Tre håndterer også luft- og vannforurensning bedre enn betong og stål. Fordelene med tre anerkjennes av klassifiseringssystem for grønne bygninger — inkludert sertifisert tre, resirkulert/gjenbruksmaterialer, lokal uthenting av materialer, minimering av avfall, innvendig luftkvalitet og innvirkning på livssyklusen.

På grunn av høy grad av prefabrikkering tar montering av KL-treplater mye mindre tid, har bedre logistikk på grunn av lav platevekt og moduldimensjoner. Det er behov for færre menneskelig ressurser på stedet, og installasjonsprosessen er mye stillere og renere enn med tradisjonelle konstruksjonsmetoder.

Kraftige vinder, orkaner og jordskjelv er den barske realiteten til noen av regionene globalt. Dette uforutsigbare klimaet krever spesielle hensyn til vind- og seismikkbestandig konstruksjon. Heltrebygninger kan utformes til å motstå kraftig vind og jordskjelv takket være disse egenskapene:

Naturlig fleksibilitet: Treets evne til å motstå høy belastning i korte perioder og evne til å beholde sin elastisitet og bruddstyrke kan være en fordel i områder med seismikk og kraftig vind.

Lav vekt: Heltrebygninger veier vanligvis mindre enn bygninger i betong og stål, noe som reduserer seismiske massekrefter.

Alternative belastningsveier: Feste- og sammenføyningssystemene brukt i KL-trekonstruksjon har flere alternative belastningsveier for ekstreme krefter, noe som reduserer risikoen for at strukturen kollapser.

Styrke og stivhet: Tykkelsen på massivtreplater samt antall og størrelsen på fester som forbinder enhetene bestemmer stivheten på hver komponent. Kraftig avstiving av skjærvegger kan sikre at de tåler sideveis kraft som forekommer under jordskjelv.

Mer om forskning på seismisk tåleevne i KL-tre here.

Maks. dimensjon på masterelementer: 13800 x 3100 x 400 mm

Min. dimensjon på masterelementer: 6000 x 2450 x 60 mm

Spesialdesign på KL-treelementer er tilgjengelig på forespørsel

· Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen
· For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen · Med naturen · For naturen · med naturen
Ta kontakt

Kontakter

Alltid tilgjengelig

Behøver du hjelp?